غذاهای سنتی
اگر قصد مسافرت به این استان را دارید حتما دویماج ( خوراکی سنتی از آذربایجان شرقی در تبریز ) را امتحان کنید! کوفته تبریزی، اوماج آشی (آش اوماج ) اوماج حالواسی (حلوای اوماج) ، قویماق و قایقاناق از جمله غذاهای سنتی آذربایجان به حساب می آیند که می توانید برای صبحانه ازین غذا حتما استفاده کنید.

تصاویرDOURAN Portal V4.0.4.0

V4.0.4.0